Obsah

Otevírací doba

duben  úterý - neděle 10.00 - 16.00 hodin
květen - září  úterý - neděle 10.00 - 17.00 hodin
říjen  úterý - neděle 10.00 - 16.00 hodin
listopad

 

středa, sobota

 Víkend Křišťálového údolí

 12. - 13. 11. 2022;

 17. 11. 2022

10.00 - 16.00 hodin
prosinec

 

Vánoce v Křišťálovém údolí

 10. - 11.12. 2022 

V prosinci je muzeum uzavřeno.

 10.00 - 16.00 hodin

 

V měsících lednu až březnu je muzeum uzavřeno.
Badatelské návštěvy jsou možné po předchozí domluvě na tel.: +420 487 712 040          nebo na e-mailu: muzeumskla@kamenicky-senov.cz