Obsah

Sbírky

Sbírkové fondy muzea jsou specializovány na ryté a broušené sklo.

Původní dochovanou část souboru muzejních předmětů shromážděnou v období první republiky doplnily v poválečném období exponáty ze soukromé sbírky, v roce 1969 byla dále přiřazena malá kolekce skla běžné produkce ze zrušeného muzea v České Kamenici, v roce 1979 přibyla tzv. školní sbírka studentských prací a vzorových výrobků firem získaná převodem ze Střední průmyslové školy sklářské v Kamenickém Šenově, dary a nákupy. Vedle této existuje také výrazně méně početná kolekce neskleněných předmětů, zahrnující především porcelán a keramiku. Obě uvedené  sbírky jsou ve vlastnictví státu a správě Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou. 

Číšky z vrstveného skla, Karl Pfohl, po roce 1850   Odlivka a miska, Franz Fritsche, Mistrovice, po roce 1900

Malovaný porcelánový talíř, Ahne, po roce 1900

V roce 2005 vznikla sbírka ve vlastnictví Města Kamenický Šenov, jež svým zaměřením pokračuje v dokumentaci zdejšího sklářství, a zohledňuje především ryté a broušené sklo. Její součástí je unikátní soubor děl účastníků mezinárodních sympozií rytého skla, která se v Kamenickém Šenově pořádají jako trienále od roku 1996, a na jejichž organizaci se muzeum již od počátku podílí.

Těžítko, Katharine Coleman, 2008   Objekt, Vladimír Jelínek, 2005

V minulosti patřily do zdejší sbírky také tzv. kolekce Václava Jílka a firmy Lobmeyr. Obě jsou dnes součástí sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, ale nadále zde zůstávají dlouhodobě deponované.

Návštěvníci tak mají možnost seznámit se se sbírkovými předměty ze všech jmenovaných sbírek, jejichž historie je spjata s minulostí tohoto místa. Seznámit se s nimi mohou ve stálé expozici muzea i prostřednictvím krátkodobých tematických výstav.