Obsah

Budova

Charakteristická klasicistní budova s mansardovou střechou patří k typickým patricijským domům města. Vznikla na přelomu 60. a 70. let 18. století. K jeho majitelům patřila od roku 1769 rodina sklářského obchodníka Johanna Franze Vogela. V letech 1850 - 1882 jej vlastnili sklářští výrobci a obchodníci Josef a Franz Zahnovi, následně ho získala českolipská spořitelna, v posledním desetiletí 19. století byl obýván rafinérem skla Sylvestrem Heinrichem s rodinou. V letech 1918 – 1948 patřila budova pobočce vídeňské firmy J. & L. Lobmeyr, která zde vybudovala rytecké a brusičské dílny. Umělečtí řemeslníci v nich pracovali i po zestátnění až do počátku 60. let, kdy se původní atelier Lobmeyr stal jedním z provozů borských skláren. V roce 1965 byla budova vybrána za sídlo muzea a posledním vlastníkem – n.p.Lustry převedena na Městský národní výbor Kamenický Šenov.

Budova čp. 69