Obsah

Služby

V prostorách muzea se nachází prodejna, kde si návštěvníci mohou zakoupit výrobky
ze skla, upomínkové předměty a publikace o sklářství.

Badatelskou návštěvu je nutné domluvit předem s pracovníky muzea.
tel.: + 420 487 712 040, muzeumskla@kamenicky-senov.cz